Vastu

Ljudje naravno težimo k temu, da se uravnovešamo. Na vseh področjih. Ko smo v ravnovesju občutimo spokojnost, mir. Stvari naravno tečejo, lažje z distance gledamo na izzive sodobnega, hitrega življenja. Prostor v katerem se največ zadržujemo zelo vpliva na nas. Pomembno torej je, da je naš dom v ravnovesju.

 

Kaj je Vastu?

Vastu je arhitektura po smernicah narave.  Starodavna znanost, zapisana v Vedah, govori o tem kako urediti svoj dom, da se doseže harmonija med človekom, prostorom in naravo. V takšnem stanju ljudje delujemo najbolje.

V večini primerov naši bivalni prostori niso harmonizirani, kar je posledica našega notranjega neravnotežja. Po Vastuju namreč mi s svojo notranjo strukturo izbiramo svoj življenjski prostor, nanj vplivamo in prostor vpliva na nas. Komunikacija med človekom in prostorom je dvosmerna.

Z ureditvijo bivanjskega prostora torej spreminjamo svojo notranjo strukturo.

 

Za vzpostavitev pravega ravnovesja Vastu upošteva:

1.     5 naravnih elementov: zrak, ogenj, voda, zemlja, prostor, ki so prisotni v naravi in v nas samih. Vsak od teh elementov je v prostoru povezan s posamezno smerjo neba.

2.     9 smeri neba (4 glavne, 4 stranske in središčni del). Vsaka izmed njih ima svoje zakonitosti in značilnosti.

3.     Pravilno orientacijo in vpliv zemeljskega magnetnega polja s severa, ki na ravneh, ki jih ljudje ne zaznavamo, vpliva na procese v telesu.

        Poravnani z magnetno osjo Zemlje razmišljamo in delujemo lažje.

4.     Gibanje sonca in njegov vpliv (svetloba, toplota).

5.    Druge naravne ritme, ki jih s svojimi čutili ne zaznavamo, a so prisotni tako v naravi kot tudi v ljudeh. V skladu z doktrino Djotiša (Vedska astrologija), se naravni ritmi, prisotni v                 trenutku rojstva, preslikajo v človeka in ga na ta način naredijo edinstvenega, unikatnega. Vastu analiza upošteva tudi ta vidik.

 


Če je prostor narejen po Vastuju, se energijsko uravnoveša.

 Kaj lahko naredimo za vas?Pomagamo vam v vašem domu vzpostaviti ravnovesje.

 


Za vas izdelamo natančno Vastu analizo vaše hiše ali stanovanja in vam jo predstavimo.  Kaj zajema?

1.      Ugotavljanje natančne zasukanosti objekta glede na 0 stopinj Severa in razpored prostorov glede na glavne smeri neba.

2.      Izdelava Djotiš natalne karte za vse prebivalce vašega doma – Djotiš natalna karta je osnova za individualizacijo analize. Vsak človek je unikaten, neponovljiv.

3.      Izračun vaših osebnih točk in vnos le teh v tloris hiše ali stanovanja.

4.      Izris Vastu Puruša mandale za vsakega prebivalca. Na ta način dobimo informacijo o naši notranji strukturi, ki jo v nadaljevanju prenesemo v prostor.

5.      Vsak prostor v hiši ali stanovanju analiziramo glede na zakonitosti splošnega (STHIRA) Vastuja in glede zakonitosti INDIVIDUALNEGA Vastuja.

6.      Svetujemo vam o potrebnih ukrepih za odpravo neravnovesja. Marsikaj je mogoče uravnotežiti že s premikom postelje ali omare in izbiro primerne barve prostora.

         Sicer Vastu  pozna  množico preventivnih mer (Vastu upaje), ki vam jih predpišemo.

 


Sodelujemo lahko tudi z vašim arhitektom.

 


Za pokušino vam razkrijemo kaj pravi Vastu o pravilni legi za počitek ali spanje:

Ljudje smo bitja, ki v svojih telesih proizvajamo elektro magnetna polja,  naša polja pa so v nenehni interakciji z magnetnim poljem Zemlje. Zemeljsko magnetno polje ima zato na nas velik vpliv, ravno tako pa tudi na naše življenjske prostore. Ta vpliv je največji ravno med počitkom ali spancem, saj je horizontalni položaj telesa poravnan z zemeljskimi magnetnimi linijami.

Po Vastuju je izredno neugodno spati z glavo proti severu. V tem primeru namreč prihaja do razburkanosti telesnih ritmov, kar ima vpliv tudi na pretoke naših telesnih tekočin. Zunanja manifestacija tega procesa je čustveni in mentalni nemir. Glavo med spanjem je najbolje imeti usmerjeno na jug, jugozahod ali vzhod, zahod pa je nevtralen.

 

 Primer Djotiš natalne karte, ki je izhodišče za individualizacijo Vastu analize. 

 

 

Primer tlorisa z vrisanimi individualnimi točkami in razporeditvijo prostorov glede na glavne smeri neba. 

 

 

Vabimo vas k sodelovanju.Pristop:

1.      Začetni pogovor, vaša odločitev.

2.      Pošljete nam tloris hiše / stanovanja.

3.      Izdelamo Vastu analizo in vam jo predstavimo.


Cena: Vastu analiza in svetovanje za 1 osebo 150 €. Za vsako dodatno osebo v istem domu 30 €.